Sistema de depuració experimental

06/08/2022
Naturalea

Sistema de depuració experimental

Creació d’un sistema experimental de depuració basat en el sistema d’aiguamolls artificials de flux subsuperficial al Buxaus. 

Amb l’ajut del projecte Europeu H2020 OPERANDUM, s’ha realitzat una prova pilot, consistent en l’execució d’un sistema experimental de depuració natural, basat en els sistemes d’aiguamolls artificials de flux subsuperficial, a la casa de turisme rural del Buxaus de la Muntanya.

L’experiència obtinguda amb l’execució de sistemes de depuració natural, han permès conèixer que, les aigües poc contaminades, milloren la seva qualitat si, prèviament a la seva entrega a l’entorn natural, interactuen amb un nombre major de medis. Els estudis realitzats en àmbits com l’URL (www.urbanriverlab.com) i en la riera de Cànoves, també amb l’equip de l’URL ens han demostrat que allà on fem bioenginyeria del paisatge amb troncs i planta arbustiva s’observen millores substancials en l’eliminació transformació de nutrients.

Per la qual cosa, s’ha executat un tractament terciari basat en un sistema de flux subsuperficial horitzontal però, en aquest cas, canviant el sistema continu de graves per diversos materials, buscant la màxima diversitat del sistema i augmentant així la capacitat de bioreacció.