Obres de dallat, llaurat i desbrossat

26/10/2022
El Buxaus

Treballs subvencionats, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), aprovades per l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, finançades per la Unió Europea.

Els prats i prats de dall es troben greument amenaçats en tot el territori català. A part de complir funcions per a la fauna vertebrada amenaçada també són espais amb alta riquesa florística, d’insectes pol·linitzadors i disminueixin sensiblement el risc d’incendi forestal. La seva conservació més enllà del paper de conservació de fauna, és objectiu prioritari de la gestió en si mateixos de la Xarxa Natura 2000 (Directiva Habitats 1992/43/CEE, RD 1997/95) i l’ENPE del Montseny (Pla especial).

 

Amb l’objectiu de millorar la biodiversitat dels espais oberts de la masia, hem dut a terme unes obres de dallat, llaurat i desbrossada selectiva dels matolls dels marges per tal de mantenir-ne la funcionalitat ecològica, i potenciar poàcies que puguin oferir competència a les falgueres. L’objectiu dels treballs és afavorir la creació de marges arbustius amb arbres aïllats i evitar la successió en la colonització cap a una forest tancada.

 

Aquestes feines han estat possibles gràcies a les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), aprovades per l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, finançades per la Unió Europea.

  • Millora dels espais oberts de la masia